Kinderfysiotherapie: therapie voor de jongsten

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit langer en kan de ontwikkeling afwijken van de norm. Dit kan ontstaan door een aangeboren of verkregen aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren omgaan met hun verminderde mogelijkheden en leren hier zo optimaal mogelijk mee te functioneren. Hier kan kinderfysiotherapie in ondersteunen.

Kinderfysiotherapie is een vervolgopleiding na de basisopleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut heeft uitgebreide kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind en is in staat om onderscheid te maken tussen een normale, vertraagde en/of een afwijkende motorische ontwikkeling.

Om een volledig beeld te krijgen van het motorisch niveau van het kind zal de kinderfysiotherapeut informatie inwinnen bij ouders, maar soms ook bij leerkrachten, crèche-leiding, huisarts of andere disciplines. De kinderfysiotherapeut zal verder specifieke tests doen en de motoriek observeren. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Vaak gebeurt dit met behulp van oefenmateriaal en in spelvorm. De ouders kunnen waar nodig thuis oefeningen doen met hun kind die de kinderfysiotherapeut meegeeft.


Welke kinderen komen in aanmerking?

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die problemen met hun motorische ontwikkeling krijgen. Kinderen kunnen met verschillende problemen bij de kinderfysiotherapeut terecht komen. Bij zuigelingen kan dit zijn: weinig kracht, overstrekken of een voorkeurshouding met als gevolg een afgeplatte schedel. Kinderen op de basisschool kunnen problemen hebben met het volgen van onderwijs of fysieke activiteiten zoals moeite hebben met schrijven of niet goed mee kunnen komen tijdens de gymles. Verder zijn orthopedische en neurologische aandoeningen, ademhalingsproblematiek, kinderen met een syndroom of algehele ontwikkelingsachterstand en kinderen met spierziektes voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie.


Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die vermoeden dat een kind een motorisch probleem heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureaus, jeugdarts, kinderarts of kinderrevalidatiearts kan dit signaleren.

Kinderen kunnen zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, worden behandeld. Na een eerste intake wordt besloten of de klacht een indicatie is voor de kinderfysiotherapeut en of het kind alsnog door de huisarts gezien moet worden.

Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeren bij uw zorgverzekeraar.

Binnen onze praktijk is Hanke van der Borg de kinderfysiotherapeute.


Een afspraak maken?

Meer dan welkom!
Dit kan snel en gemakkelijk via deze pagina!