Sensorische Informatieverwerking (SI) bij kinderen

We kennen allemaal de zintuigen; ruiken, horen, zien, proeven. Maar er zijn nog meer zintuigen zoals evenwicht en lichaamsbesef. Al deze zintuigen geven ons lichaam informatie en prikkels. Deze informatie zorgt ervoor dat we beslissingen kunnen nemen; we eten een boterham als we honger hebben en als je de trambel hoort, weet je dat er een tram aankomt. De zintuigen moeten samen als geheel functioneren. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen dan sterker of juist minder sterk binnen of de informatie kan minder goed gekoppeld worden. Hier kunnen kinderen problemen van ervaren, zoals ontwikkelingsproblemen, leerproblemen of gedragsproblemen. Een kind kan op een bepaalde prikkel reageren door bijvoorbeeld te gaan schreeuwen, maar ook door in een hoekje te kruipen. Er zijn verschillende vlakken waarop problemen kunnen worden ervaren;
• Problemen met aanraking
• Problemen met beweging en evenwicht
• Problemen met visuele informatie
• Problemen met auditieve informatie
• Problemen met smaak en geur

Sensorische Informatietherapie helpt achterhalen waar het probleem zit en welke prikkels bepaald gedrag veroorzaken. De therapeut zal onderzoek doen en vervolgens samen met ouders en eventuele andere betrokkenen zoals een leerkracht een plan opstellen om de problemen te behandelen. U kunt ook terecht voor informatie en kortdurende begeleiding.

Voor meer informatie over SI, zie de website van het nssi

Binnen onze praktijk is kinderfysiotherapeute Hanke van der Borg degene die Sensorische Informatieverwerking (SI) bij Kinderen doet.


Een afspraak maken?

Meer dan welkom!
Dit kan snel en gemakkelijk via deze pagina!