Algemene voorwaarden

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats

Bij het eerste bezoek graag een identiteitsbewijs en een handdoek voor op de behandelbank meenemen. Wij zijn verplicht de identiteit te controleren.

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Als dit niet het geval is dan zijn wij genoodzaakt om het volledige tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Bij afwezigheid van de behandelend fysiotherapeut door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, wordt
de behandeling in overleg met de cliënt door één van de collega’s overgenomen. Bij acute afwezigheid kan het voorkomen dat de cliënt niet tijdig geïnformeerd kan worden over het overnemen van de behandeling door een collega of dat wij genoodzaakt zijn de behandeling te cancelen.

Onze praktijk is niet aangesloten bij alle verzekeringsmaatschappijen. Daarover meer op de pagina tarieven en vergoedingen. Als er een passende verzekering is, dan worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Is dat niet het geval zoals bij een niet gecontracteerde verzekeraar, het alleen beschikken over een basisverzekering of zorg buiten het aanvullende pakket, dan geldt ons particuliere tarief (welke vermeld staan op bovengenoemde pagina tarieven en vergoedingen) en sturen wij een particuliere nota, bij voorkeur per email.

Het door de therapeut ingestelde behandelprotocol is niet afhankelijk van het aantal behandelingen dat door de verzekering wordt vergoed. Uiteindelijk is iedereen die onder behandeling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden of onze zorg vergoed wordt. Dit in verband met het verplichte eigen risico of beperkte vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Indien in het lopende kalenderjaar al een andere fysiotherapeut bezocht is, kunnen wij dit niet inzien en kan dat gevolgen hebben voor de overgebleven behandelvergoeding voor de zorg binnen onze praktijk. Alle zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is te alle tijden voor eigen rekening en daarvoor sturen wij een particuliere nota.

Bij herhaaldelijke foutmeldingen / afwijzingen van de ingediende declaratie, door de zorgverzekeraar, zijn wij genoodzaakt een particuliere nota te sturen.

Wij conformeren ons aan de gedragscode van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF) betreffende privacy en bejegening. Deze gedragscode is op verzoek ter inzage verkrijgbaar. Voor onze privacy policy, klik hier (hyperlink toevoegen)

Bij het onder behandeling zijn binnen onze praktijk, geldt automatisch instemming met deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek via QDNA (een regel opgelegd door de zorgverzekeraars) en LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit (voorwaarden van Praktijkregister Fysiotherapie en enkele zorgverzekeraars). Als daar bezwaar tegen is, dan kan dat doorgegeven worden aan de behandelaar.

Indien er een klacht is over onze praktijk of een therapeut, dan kan deze schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de praktijk t.a.v. de Maatschap. Wij conformeren ons aan de klachtenprocedure van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen en/of bezittingen van bezoekers.