Klachtenregeling

Ondanks al onze inzet voor het waarborgen van goede zorg en service, kan het voorkomen dat er ontevredenheid is over iets of zelfs graag een klacht ingediend wil worden. Alle op- en aanmerkingen kunnen altijd besproken worden met één van onze medewerkers, of klachten kunnen per mail bij ons ingediend worden via info@fysiotherapievanbreestraat.nl

Als wij de klacht niet naar wens hebben kunnen afhandelen, is het altijd mogelijk zich te wenden tot de tuchtraad van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).