Informatie


Graag willen we iedereen die bij ons onder behandeling is, voorzien van alle relevante informatie.

Op deze pagina een overzicht.

Tarieven en vergoedingen

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Privacy policy

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)