Tarieven en vergoedingen

Fysiotherapie zit niet standaard in het pakket van de zorgverzekeraar. Alleen een beperkt aantal chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering. Hoe dat werkt, wordt verder uitgelegd op deze pagina.

Iedereen is welkom voor behandeling, ook als er geen zorgverzekering afgesloten is of wij geen contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. Hoe dat in zijn werk gaat bij onze praktijk, wordt uitgelegd op deze pagina.

Het is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid te controleren of de behandelingen vergoed worden. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en aanvullend pakket. Uiteraard zijn we altijd bereid mee te kijken en alle vragen betreffende de zorgverzekering te beantwoorden.


Vergoeding via de zorgverzekeraar

Veel mensen zijn verzekerd voor fysiotherapie via een aanvullende verzekering en onze praktijk heeft in 2024 een zorgcontract met bijna alle verzekeraars!

Zoals we dat al enkele jaren doen, sluiten wij echter niet zomaar met alle verzekeraars een overeenkomst af. Hier hebben wij zeer goede redenen voor om aan onze kwaliteit te kunnen blijven voldoen.

Wij hebben in 2024 GEEN OVEREENKOMST met onderstaande verzekeraars:

  • VGZ (waaronder UMC, IZA, IZZ, Univé, ZEKUR en Bewuzt)
  • Zorg & Zekerheid (waaronder AZVZ) 
  • ENO (waaronder Salland)
  • Eucare (waaronder Aevitae en Care4Life)

Let op dat er onder de verzekeraars vaak een aantal sublabels vallen. Meer info daarover is te vinden op deze website.


Als er een passende verzekering is, dan worden de behandelingen door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering.Vergoeding bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben

Als u een zorgverzekering heeft bij een van bovengenoemde verzekeraars of sublabels, dan sturen wij u een factuur.

Deze kan vervolgens zelf bij de verzekeraar ingediend kan worden.

De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de voorwaarde van de specifieke verzekering. Zie uw eigen polisvoorwaarden.


Zorg niet vergoed door de zorgverzekering

Niet iedereen sluit een aanvullende zorgverzekering af. Ook kan het zijn dat het aantal benodigde behandelingen meer is dan uw aanvullende verzekering vergoed of dat het gaat om zorg buiten het verzekerde pakket. In deze gevallen zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening en geldt ons particuliere tarief.

Voor 2024 gelden deze particuliere tarieven binnen onze praktijk:

Iedereen die bij ons een afspraak maakt voor behandeling, stemt daarmee in met alle algemene voorwaarden zoals die gelden binnen onze praktijk en is zelf verantwoordelijk voor het kennis nemen van de privacy policy.