Tarieven

Sinds 2004 zit fysiotherapie niet meer in het basispakket van de zorgverzekeraar. Dit betekent dat voor een vergoeding U aanvullend verzekerd zal moeten zijn. Bij de meeste aanvullende verzekeringen zit er een vergoeding voor fysiotherapie in het pakket. Dit kan variëren in een bepaald budget of in een aantal behandelingen. Dit is bij elke zorgverzekeraar verschillend. Wij beschikken over informatie over de verschillende vergoedingen per zorgverzekering, echter blijft U zelf verantwoordelijk voor het wel of niet verzekerd zijn.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars behalve met Zilveren Kruis, Zorg & Zekerheid en hun gelieerde zorgverzekeraars.
Dit betekend dat als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, Zorg & Zekerheid of bij een van hun gelieerde verzekeringen u van ons een factuur krijgt. Deze kunt u zelf indienen bij uw verzekering.
Mocht U niet of onvoldoende verzekerd zijn bij een gecontracteerde verzekering, dan zullen we ook een factuur sturen voor de betreffende behandeling.

 

Tarievenlijst Fysiotherapie 2018
Zitting Fysiotherapie €36,00
Zitting Kinderfysiotherapie €46,00
Zitting Manuele therapie €46,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie €46,00
Zitting Sportfysiotherapie €36,00
Zitting Golf fysiotherapie €36,00
Toeslag voor uitbehandeling €17,50
Toeslag voor behandeling inrichting €10,50
Screening €17,00
Screening, Intake en onderzoek €62,00
Intake en onderzoek na verwijzing €45,00
Telefonisch consult €17,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie €56,00
Eenmalig (Kinder-)fysiotherapeutisch rapport €48,00

Bij een niet nagekomen afspraak en/of niet 24 uur van te voren afgebelde afspraak betaald u 100% van het behandeltarief.

Algemene voorwaarden

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Als dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt om de volledige behandeling te declareren.

De praktijk is aangesloten bij alle bekende verzekeringsmaatschappijen. Indien u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Bij alleen een basisverzekering of buiten het aanvullende pakket geldt het bovenstaande tarief en ontvangt u een nota.

Bij herhaaldelijke foutmeldingen / afwijzingen van de ingediende declaratie, door uw zorgverzekeraar, zijn wij genoodzaakt u een factuur te sturen.

Als u onder behandeling bent bij ons in de praktijk stemt u in met deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek via MediQuest (opgelegd door zorgverzekeraars).

Als u onder behandeling bent bij ons in de praktijk stemt u in met alle algemene voorwaarden en heeft u kennis genomen van de privacy policy.