Tarieven en vergoedingen

Fysiotherapie zit niet standaard aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Alleen een beperkt aantal chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering. Hoe dat werkt, wordt verder uitgelegd op deze pagina.

Iedereen is welkom voor behandeling, ook als er geen zorgverzekering afgesloten is of wij geen contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. Hoe dat in zijn werk gaat bij onze praktijk, wordt uitgelegd op deze pagina.

Het is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid te controleren of de behandelingen vergoed worden. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en pakket. Uiteraard zijn we altijd bereid mee te kijken en alle vragen betreffende de zorgverzekering te beantwoorden.


Vergoeding via de zorgverzekeraar

Veel mensen zijn verzekerd voor fysiotherapie via de zorgverzekering en onze praktijk heeft voor 2023 een contract met bijna met alle verzekeraars!

Zoals we dat al enkele jaren doen, sluiten wij echter niet zomaar met alle verzekeraars een overeenkomst af. Hier hebben wij zeer goede redenen voor om aan onze kwaliteit te kunnen blijven voldoen.

Wij hebben in 2023 GEEN OVEREENKOMST met onderstaande verzekeraars:

  • VGZ (waaronder UMC, IZA, IZZ, Univé, ZEKUR en Bewuzt)
  • Zorg & Zekerheid (waaronder AZVZ) 
  • ENO (met Salland en Zorg Direct)
  • Eucare (waaronder Aevitae)

Let op dat er onder de verzekeraars vaak een aantal sublabels vallen. Meer info daarover is te vinden op deze website.


Als er een passende verzekering is, dan worden de behandelingen door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering.Vergoeding bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben

Als de zorgverzekering loopt bij een van bovengenoemde verzekeraars of sub labels, dan sturen wij een factuur.

Deze kan vervolgens zelf bij de verzekeraar ingediend kan worden.

De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de voorwaarde van de specifieke verzekering.


Zorg niet vergoed door de zorgverzekering

Niet iedereen sluit een aanvullende zorgverzekering af. Ook kan het zijn dat het aantal benodigde behandelingen meer is dan het aantal vergoedde sessies door de zorgverzekeraar of dat het gaat om zorg buiten het verzekerde pakket. In deze gevallen zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening en geldt ons particuliere tarief.

Voor 2023 gelden deze particuliere tarieven binnen onze praktijk:

Bij een niet nagekomen afspraak en/of niet 24 uur van te voren afgebelde afspraak 100% van het behandeltarief.

Iedereen die bij ons een afspraak maakt voor behandeling, stemt daarmee in met alle algemene voorwaarden zoals die gelden binnen onze praktijk en is zelf verantwoordelijk voor het kennis nemen van de privacy policy.