Parkinson / Parkinsonisme

In Nederland leven 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson. Over de hele wereld zijn dat er maar liefst 10.000.000.

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen Parkinson. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan aan de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een hele specialistische  en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met Parkinson en hun naasten. Een team van zorgverleners is daarom – elk vanuit hun eigen specialisme – betrokken bij de zorg.

Begin van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit worden soms voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose Parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld.

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde ziekte. De onderstaande animatie legt in begrijpelijke taal uit, wat Parkinson is.

https://youtu.be/Q3vuRwObjeE

Wat kan de fysio- of oefentherapeut voor je doen?

Je komt bij de fysio- of oefentherapeut als je je uithoudingsvermogen, spierkracht en een goede lichaamshouding wilt houden of verbeteren. En ook als je bang bent om te vallen of pijnklachten hebt en je hierdoor minder beweegt. Ook voor problemen met je ademhaling kun je hier terecht. De fysiotherapeut of de oefentherapeut helpt je om in beweging te blijven. Je oefent dagelijkse activiteiten en ook sport en spel. Als het kan, doen de personen met wie je samenwoont met je mee. Zo blijf je verbonden met de mensen om je heen. Hoe meer je oefent en jezelf uitdaagt, hoe meer je kunt bereiken.

https://web.alii.care/home?client=Paramedische-Richtlijn-Parkinson

https://www.parkinsonnet.nl/parkinson

Parkinson of Parkinsonisme?

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

  • ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
  • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
  • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)
  • blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)

Binnen onze praktijk is Maarten Schiffelers de therapeut die aangesloten is bij ParkinsonNet.
Een afspraak maken?

Meer dan welkom!
Dit kan snel en gemakkelijk via deze pagina!