Sportfysiotherapie in Amsterdam

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. Bij sportfysiotherapie worden cliënten behandeld die na ziekte of blessure weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Ook adviseert en begeleidt de sportfysiotherapeut ervaren sporters die hun sport op hoog niveau beoefenen.

Wanneer bezoekt u een sportfysio?

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. In de praktijk van Fysiotherapie van Breestraat ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.