Fysiotherapie vergoedingen

Vergoeding uit de basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Meer info over welke aandoeningen op deze lijst staan en welke niet, is hier te vinden.

Wat dat betekent voor de vergoeding, leggen we hier beneden uit.


Aandoening staat wel op ‘de chronische lijst’:

Voor jongeren t/m 18 jaar geldt een volledige vergoeding (na toestemming) en deze wordt niet verrekend met het eigen risico.

Voor volwassenen geldt er een volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). De eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf betaald (of verrekend met aanvullend pakket) en gelden per aandoening. De vergoeding vanuit de basisverzekering (vanaf de 21e behandeling) wordt verrekend met het eigen risico.


Aandoening staat niet op ‘de chronische lijst’:

Voor jongeren t/m 18 jaar geldt dat de eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandelingen indien het gewenste resultaat niet is bereikt. Dit wordt niet verrekend met het eigen risico.

Voor volwassenen is er alleen vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Alleen verrekening met eigen risico als behandeling vanuit basispakket wordt vergoed. (zie hieronder)

Let wel, bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed


De ‘chronische lijst’

De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf (verrekend met aanvullend pakket), ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist om voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.


Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de bovengenoemde ‘chronisch lijst’ staan, zullen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen. Controleer altijd de eigen polis of neem contact op met de behandelend fysiotherapeut of verzekering met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden.

Een overzicht van de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars, is hier te vinden.


Aanpassingen basispakket in 2018: Artrose heup en knie in basispakket

Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed.

Let wel: deze behandelingen zijn niet vrijgesteld van het wettelijk eigen risico! Dit houdt in dat voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, in eerste instantie gekeken wordt of u nog eigen risico heeft. Heeft u dus nog een eigen risico dan worden de behandelingen hiermee verrekend.

Heeft u uw eigen risico reeds voldaan (opgemaakt) dan volgt vergoeding vanuit de basisverzekering.


Belangrijk:

Het is alweer heel wat jaren niet meer nodig om een verwijsbrief van de huisarts te hebben om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen.

Indien de behandelend fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar, is een verwijsbriefje wel nodig en is de kans groot dat de vergoeding voor de patiënt lager uitvalt. Bij een budgetnatura- of naturapolis ligt het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg tussen de 50 en 80 procent van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ (vast gesteld door de zorgverzekeraar). Bij een restitutiepolis ligt dat percentage op 100 procent, maar ook dan kan het voorkomen dat de verzekerde/patiënt zelf iets moet bijbetalen, omdat het tarief van de therapeut hoger ligt dan het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Controleer altijd goed van te voren uw eigen polis!